Kontaktinfo: info@rigasenergija.lv

Par mums

SIA „Rīgas Enerģija" ir dibināta 2011.gadā ar mērķi attīstīt koģenerācijas projektus Rīgā un tās apkārtnē, ražojot elektrību un siltumenerģiju par zemākām cenām, nekā pašlaik tiek piedāvāts brīvajā tirgū.

SIA „Rīgas Enerģija" ir veikusi izpēti par iespējām ražot „zaļo" enerģiju no vietējām Latvijā pieejamajām atjaunojamām izejvielām - biomasu, koku, kas samazinātu atkarību no importētā fosilā kurināmā, turklāt veicinātu reģionālās tautsaimniecības attīstību.

Biomasas kurināmais ir atjaunojams energoresurs, kuru izmantojot siltumenerģijas ražošanā veidojas mazāk kaitīgo izmešu un samazinās globālās sasilšanas efekts. Tas samazinātu Rīgas pilsētā esošo kaitīgo izmešu daudzumu, kas veidojas no fosilā kurināmā - tādu kā akmeņogļu, dabasgāzes un mazuta dedzināšanas.

Kā optimālāko no risinājumiem izvēlējāmies ražot siltuma un elektrisko enerģiju, izmantojot kā kurināmo Latvijas šķeldu. Ražošanas procesā plānots izmantot – tvaika ciklu. Koģenerācijas iekārtās tiks izmantota pretspiediena turbīna, kas ir vienkāršākā tipa turbīna, jo viss elektroenerģijas ražošanai izmantotais tvaiks pēc turbīnas tiek izmantots siltumapgādes vajadzībām.

Līdz ar to SIA „Rīgas Enerģija" 2012.gadā pieteicās un ir saņēmusi LR Ekonomikas Ministrijas lēmumu par atļauju Rīgā būvēt koģenerācijas elektrostaciju ar jaudu līdz 4MW.

SIA „Rīgas Enerģija" plāno realizēt būvniecību un uzsākt elektrības un siltuma ražošanu 2017.gadā.